Ustavni sud

/Ustavni sud

Prijedlozi za ocjenu ustavnosti i odluke Ustavnog suda

Prijedlog za ocjenu suglasnosti Zaključka o preimenovanju Trga maršala Tita u Trg Republike Hrvatske s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima

Zahtjev za ocjenu zakonitosti Zaključka o preimenovanju Trga Maršala Tita u Trg Republike Hrvatske

Prijedlog za ocjenu suglasnosti odredaba 1., 4. i 21/1. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku

Prijedlog za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 14/6. i 58/2. i 4. Zakona o porezu na dohodak

Prijedlog za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 13/1. t. 7. i 15/1. t. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina

Prijedlog za ocjenu ustavnosti odredbe čl. 9/1. t. 1. Zakona o lokalnim porezima

Prijedlog za ocjenu ustavnosti odredbe čl. 4/2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

Prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba čl. 1. i 2. Uredbe o o izmjeni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

Prijedlog za ocjenu zakonitosti odredbe čl. 10/1. t. 1. Pravilnika o vozačkim dozvolama

Prijedlog za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 1. – 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju

Prijedlog za ocjenu ustavnosti dijela odredbe čl. 49/2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske

Prijedlog za ocjenu ustavnosti čl. 6/2. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave

Prijedlog za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 128., 129. i 130. Poslovnika Hrvatskog sabora

Prijedlog za ocjenu ustavnosti Odluke o provedenom državnom referendumu održanom 01. prosinca 2013

Prijedlog za ocjenu ustavnosti dijela odredbe čl. 41/1. t. 1. Zakona o sportu

Prijedlog za ocjenu ustavnosti dijela odredbe čl. 4. t. 1. Pravilnika o statusu igrača Hrvatskog nogometnog saveza

Prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti dijela odredbe čl. 4/1. Pravilnika o državnoj nagradi za sport Franjo Bučar

Prijedlog za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 69/4. i 70. Zakona o odvjetništvu

Prijedlog za ocjenu ustavnosti dijela odredbe čl. 81.a/, 81.a/2. i 81.a/13. Zakona o sportu

Prijedlog za ocjenu ustavnosti dijela odredbe čl. 172/1. Zakona o zaštiti prirode

Prijedlog za ocjenu ustavnosti odredbe čl. 50/1. Zakona o cestama

Prijedlog za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 63. – 71. Zakona o socijalnoj skrbi

Prijedlog za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 2/1. c., 3. t. 1., 5., 13/6., 15/2. i 15/3. Pravilnika o uvjetima i postupku za priznanje specijalnosti odvjetnicima upisanim u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore

Prijedlog za ocjenu ustavnosti odredbe čl. 64/1. Zakona po socijalnoj skrbi

Prijedlog za ocjenu ustavnosti odredbe čl. 34/1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

Prijedlog za ocjenu ustavnosti odredbe čl. 55/2. Zakona o socijalnoj skrbi

Prijedlog za ocjenu ustavnosti odredbe čl. 15/1. t. 4. – 7. Zakona o sudskim pristojbama