Novi informator

/Novi informator

Predugovor ili preliminar

Članak objavljen u časopisu Novi informator broj 6649

Ukoliko neki pravni subjekti žele sklopiti neku vrstu ugovora, ali iz nekog razloga ne odmah nego s nekom vremenskom distancom odnosno odmakom, na dispoziciji im stoji obveznopravni institut predugovora ili preliminara. Svrha je i cilj sklapanja predugovora, naime, u zasnivanju obveznopravnog

Obveznopravni instituti služeći za eliminiranje izvora opasnosti štete

Članak objavljen u Novom informatoru broj 6633

Zakon, u dijelu u kojem regulira štetu, njene vrste, odgovornost i slično, normira i dva obveznopravna instituta čija je svrha i cilj ili prevenirati odnosno spriječiti nastanak izgledne i neposredno prijeteće štete koja još nije nastala, bilo imovinske, bilo neimovinske

 

Normativna korekcija dvaju pravnih shvaćanja Vrhovnog suda u Noveli ZPP-a

Članak objavljen u časopisu Informator broj 6615

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji je na snagu stupio 01. rujna 2019., osim po našem mišljenju nekih loših normativnih rješenja, poglavito onog odnosećeg na tzv. reviziju po dopuštenju, donosi i neka veoma kvalitetna, pozitivna i korisna normativna rješenja koja na zakonskoj razini korigiraju dva vrhovnosudska procesnopravna shvaćanja Vrhovnog suda na čiju smo dugoročnu neprihvatljivost

Novo normativno rješenje pitanja državne odgovornosti za naknadu štete pričinjene u obavljanju poslova državne uprave

Članak objavljen u časopisu Informator broj 6610

Novim je Zakonom o sustavu državne uprave, koji je na snagu stupio 18. srpnja 2019., a koji derogira Zakon o sustavu državne uprave, na novi način normirano pitanje odgovornosti Republike Hrvatske odnosno države za štetu koju pravnim subjektima, fizičkim i pravnim osobama, u obavljanju poslova državne uprave pričine tijela državne uprave

Zastarni rokovi za naknadu štete po Zakonu o obveznim odnosima

Članak objavljen u časopisu Informator broj 6582-6583

U predmetnom ćemo stručnom radu, koristeći se u pravnoj argumentaciji i prezentaciji primjerima iz relevantne vrhovnosudske judikature, prikazati obveznopravni institut zastare potraživanja kroz prizmu posebnih zakonskih zastarnih rokova za naknadu štete nalazećih u Zakonu o obveznim odnosima

Prethodno pitanje u parničnom postupku

Članak objavljen u Informatoru broj 6572-6573

U pravnoj se teoriji prethodno pitanje kao procesnopravnii institut hrvatskog parničnog procesnog prava alternativno naziva i prejudicijelnim…

Novi normativni okvir za naknadu štete pričinjene naletom divljači na vozilo

Članak objavljen u časopisu Informator broj 6568

Nakon relativno kratkog vremenskog intervala odnosno razdoblja koje je trajalo od 04. ožujka 2015. do 17. studenog 2018. kao dana stupanja na snagu Zakona o lovstvu, a u kojem u judikaturi nije bilo pravnih prijepora tko, temeljem kojih zakonskih propisa i po kojem kriteriju odgovornosti odgovara kod štetnih događaja u kojima

 

Menadžerski ugovor kroz primjere iz relevantne judikature

Članak objavljen u časopisu Informator broj 6550

Riječ manager je anglizam i u prijevodu na hrvatski jezik označava stručnjaka i organizatora koji svojom kreativnošću i idejama upravlja poduzećem, nekom organizacijom, sportskim klubom i slično. Kod nas se u kolokvijalnom govoru termin menadžer uvriježio za označavanje predsjednika i članova uprava trgovačkih društava…

USKORO…

Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u parničnom postupku

Članak objavljen u Informatoru broj 6546-6547

Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora regulirano je u samo 5 članaka Zakona o parničnom postupku Možda su se upravo zbog te stanovite podnormiranosti ovog procesnopravnog instituta u praksi pojavila

Zakon o suzbijanju diskriminacije na primjerima iz relevantne judikature

Članak objavljen u Informatoru broj 6542

Puno desetljeće proteklo od dana stupanja na snagu Zakona o suzbijanju diskriminacije kao krovnog propisa hrvatskog antidiskriminacijskog prava, dakako uz nadzakonsku Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda te neke druge multilateralne ugovore koji štite točno određene vulnerabilne socijalne skupine poput, primjerice, Konvencije o pravima osoba s invaliditetom